Disclaimer

Gebruik van enige informatie verkregen door middel van deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Schardijn Consult kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Schardijn Consult aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.
De site van Schardijn Consult kan verwijzingen of hyperlinks naar andere sites bevatten die buiten het domein van Schardijn Consult liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Schardijn Consult. Schardijn Consult is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Schardijn Consult geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Schardijn Consult geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van Schardijn Consult. Tevens is Schardijn Consult niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Schardijn Consult die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Schardijn Consult in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van de site of met de diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat. Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u ons mailen.

Hervatting APS- en andullatietherapie

Schardijn Consult opent per 3 maart de praktijk weer voor APS- en andullatiebehandelingen.
In verbandlees meer

Infectiepreventie praktijkruimte

Regels waar we ons aan houden voor uw en mijn gezondheid

Neemt u evenlees meer