Hervatting APS- en andullatietherapie

Schardijn Consult opent per 3 maart de praktijk weer voor APS- en andullatiebehandelingen.
In verband met landelijke maatregelen wat betreft het coronavirus, zijn we genoodzaakt ook binnen de praktijk een aantal maatregelen te nemen om verdere verspreiding van en blootstelling aan het virus zoveel mogelijk te voorkomen.
Dit betekent onder meer dat we de komende periode het sociale verkeer aanzienlijk moeten beperken om verspreiding van het virus in te dammen.
Schardijn Consult volgt hierin de adviezen op van de Beroepsvereniging voor APS-therapeuten (BVAT), het RIVM en de Rijksoverheid.

Voor de behandelingen zijn de volgende maatregelen van toepassing:
• Maximaal 24 uur vóór de afspraak én bij binnenkomst op het afgesproken tijdstip vindt een gezondheids-check plaats.
• Zowel de therapeut als de cliënt dragen een mondkapje.
• Voorafgaand aan de afspraak dient u bij binnenkomst uw handen te wassen met desinfecterende zeep en/of handdesinfectie.
• Houd 1,5 meter afstand.
• Kom op de afgesproken tijd, zodat er geen contact plaatsvindt met anderen, behalve de APS-therapeut.
• Indien u verkouden bent, koorts hebt of ziek bent, verzoeken wij u vóór de afspraak contact op te nemen met de praktijk (026 33 40 172 of 06 29 20 73 21) om de afspraak te annuleren en te verzetten.
Heeft u vragen? Neemt u dan contact met ons op.

Vergoedingen APS-therapie

APS-therapie is een therapie die door een aantal ziektekostenverzekeraars wordt vergoed. APS-therapie valt onder de ‘alternatieve geneeswijzen’ en afhankelijk van de afgesloten aanvullende zorgverzekering komen de behandelingen in aanmerking voor (gedeeltelijke) vergoeding.
Via de link https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/aps-therapie#vergoedingen ziet u welke vergoeding uw aanvullende zorgverzekering biedt.
Meer weten of kennismaken met APS? Maak een afspraak voor een gratis proefbehandeling met Ruud Schardijn, tel. 06 29 20 73 21.

APS versnelt wondgenezing

APS-therapie bevordert de wondgenezing doordat het de lokale energie in de vorm van ATP stimuleert en de doorbloeding verbetert, waardoor een versnelde genezing van de open wond optreedt.
Normaliter is het lichaam in staat om te herstellen wanneer de huid beschadigd is. Dit is uitermate belangrijk, omdat de huid het lichaam beschermt tegen allerlei invloeden van buitenaf, zoals infecties. Vertraagde wondgenezing heeft verschillende oorzaken zoals verslechterde doorbloeding van weefsel, verstoring in het metabolisme en energietekort. Chronische wonden met een geremde wondgenezing worden vaak veroorzaakt door decubitus (doorligwonden), diabetische wonden en ulcus cruris (slechte wondgenezing aan het onderbeen/zweer).


Een open wond aan onderbeen/voet.


Het resultaat na twee weken behandeling met APS-therapie.

APS-therapie effectief bij reuma

De Artrose & Reuma stichting is lovend over de behandeling van reumapatiënten met APS-therapie. ‘Microstroom elektrotherapie (waaronder APS) lijkt zeer geschikt voor behandeling van reumapatiënten. Het is in tegenstelling tot geneesmiddelen tegen pijn geen symptoombestrijder, maar gericht op het wegnemen van de oorzaak van pijn. Het prikkelt het herstel van de stofwisseling wat een natuurlijk proces van pijnbestrijding en genezing in gang zet. Daardoor zullen ook minder reguliere pijnstillers nodig zijn, wat op zichzelf al een groot pluspunt is van deze aanvullende behandeling.’

Lees meer in de nieuwsbrief over microstroom elektro therapie van de Artrose & Reumastichting <APS-artrose-reuma.pdf>.

Pijnbestrijding bij Multiple Sclerose

Recent onderzoek, gericht op de behandeling van pijn bij mensen met Multiple Sclerose (MS), toont aan dat APS-therapie 86% van de klachten vermindert.

Gedurende een jaar is een pilot-onderzoek gedaan bij het Multi-disciplinaire MS Therapy Centre in Bedford UK met APS-therapie om de pijn te behandelen bij mensen met MS. In perioden van acht weken werd drie maal per week behandeld. In totaal ging het om 38 mensen waarbij 61 verschillende pijnklachten werden behandeld. Het resultaat was dat 76% van de mensen positief reageerde op de behandeling en 86% van de pijnklachten verminderde. 30% van de mensen met MS-pijn was zelfs helemaal pijnvrij! De gemiddelde verbetering was 4.7 punten op de VAS schaal van 0 tot 10.

Mensen met MS hebben vaak last van zowel nociceptieve als neuropathische pijn. Patiënten met neuropathische pijn reageren vaak erg beperkt op behandeling of zijn moeilijk te behandelen door de vervelende bijwerkingen van de toegepaste medicatie.

Het hele onderzoek is terug te lezen op http://www.apstherapy.nl/wp-content/uploads/2012/12/Action-Potential-Simulation-Therapy-APS-Therapy-for-pain-in-people-with-MS-Report-April-2014.pdf

Infectiepreventie praktijkruimte

Regels waar we ons aan houden voor uw en mijn gezondheid

Neemt u even de tijd om deze te lezen!
1. Geef geen handen;
2. Volg de aanbevelingen van het RIVM op;
3. Handen wassen bij binnenkomst;
4. Raak zo min mogelijk aan in de praktijkruimte;
5. Uw spullen (telefoon, sleutels etc.) stopt u weg in uw jaszak of tas;
6. Kom op de afgesproken tijd op uw afspraak; Hou zo veel mogelijk minimaal 1,5 meter afstand tot uw behandelaar en andere mensen; Nies of hoest in een papieren zakdoekje, dat u meteen wegwerpt in de prullenbak. Heeft u geen papieren zakdoekje, dan niezen of hoesten in uw ellenboog;
7. Na niezen of hoesten handen wassen met zeep of desinfectiegel;
8. Betaal zoveel mogelijk gepast en maak gebruik van het speciale geldbakje;
9. Vervolgafspraak maakt u desgewenst direct of telefonisch;

Disclaimer
Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat u besmet raakt in de praktijk of op weg hier naartoe. Met het maken van de afspraak gaat u akkoord met dit risico.