Hervatting APS- en andullatietherapie

Schardijn Consult opent per 3 maart de praktijk weer voor APS- en andullatiebehandelingen.
In verband met landelijke maatregelen wat betreft het coronavirus, zijn we genoodzaakt ook binnen de praktijk een aantal maatregelen te nemen om verdere verspreiding van en blootstelling aan het virus zoveel mogelijk te voorkomen.
Dit betekent onder meer dat we de komende periode het sociale verkeer aanzienlijk moeten beperken om verspreiding van het virus in te dammen.
Schardijn Consult volgt hierin de adviezen op van de Beroepsvereniging voor APS-therapeuten (BVAT), het RIVM en de Rijksoverheid.

Voor de behandelingen zijn de volgende maatregelen van toepassing:
• Maximaal 24 uur vóór de afspraak én bij binnenkomst op het afgesproken tijdstip vindt een gezondheids-check plaats.
• Zowel de therapeut als de cliënt dragen een mondkapje.
• Voorafgaand aan de afspraak dient u bij binnenkomst uw handen te wassen met desinfecterende zeep en/of handdesinfectie.
• Houd 1,5 meter afstand.
• Kom op de afgesproken tijd, zodat er geen contact plaatsvindt met anderen, behalve de APS-therapeut.
• Indien u verkouden bent, koorts hebt of ziek bent, verzoeken wij u vóór de afspraak contact op te nemen met de praktijk (026 33 40 172 of 06 29 20 73 21) om de afspraak te annuleren en te verzetten.
Heeft u vragen? Neemt u dan contact met ons op.