Afspraak maken

Via deze pagina kunt u online een voorlopige afspraak maken bij Schardijn Consult. U vult uw voorkeur in voor wat betreft de dag en het tijdstip en wij nemen na ontvangst van het formulier contact met u op om de afspraak te bevestigen. Wanneer u niet terecht kunt op het gewenste tijdstip, kiezen we in overleg met u een ander tijdstip.


Algemene informatie


Aanhef

Naam
Adres
Postcode
Plaats
Geboortedatum
E-mailadres
Telefoonnummer
Soort afspraak

Klachtomschrijving
Voorkeursdatum
Voorkeurstijdstip

N.B. Let op! Het gaat hier om een voorlopige afspraak. Er wordt telefonisch contact met u opgenomen voor een definitieve afspraak.
Schardijn Consult Doorwerth
Ruud Schardijn, therapeut
AGB-code 90-047666
Praktijkcode 90-56249

Praktijkadres:
Berkenlaan 93
6865 XC Doorwerth
Telefoon: (026) 334 01 72
Mobiel: (06) 29 20 73 21
Email: info@schardijnconsult.nl
KvK 09167223

Behandeling op afspraak.
Ook behandeling mogelijk bij u thuis of op (sport)locatie.


Vergoedingen APS-therapie

APS-therapie is een nieuwe therapie die toch al door veel ziektekostenverzekeraars wordt vergoed. APS-therapie valtlees meer

Pijnbestrijding voor mensen met MS

Recent onderzoek, gericht op de behandeling van pijn bij mensen met Multiple Sclerose (MS), toontlees meer

Versnelde wondgenezing met APS

APS-therapie bevordert de wondgenezing doordat het de lokale energie in de vorm van ATP stimuleertlees meer